Voor wie?

Sectoren in de zorg

Alle zorgverlenende instanties hebben op enige wijze te maken met hygiëne en infectiepreventie,
denk bv. aan schoonmaak, hygiënisch en veilig werken, of cliënten met infectieziekten.
Daarom is het belangrijk een visie en beleid te hebben- of te ontwikkelen op het gebied van infectiepreventie.

Doelstelling hiervan is de patiënt-/cliëntveiligheid te garanderen, om kwalitatief goede patiënten-/cliëntenzorg te leveren en de medewerkers te beschermen tegen beroepsziekten.
Door een actief en verankerd infectiepreventiebeleid bent u beter in staat om risico’s ten aanzien van infectiepreventie te signaleren en te beheersen.

Blaauwgeers Infectiepreventie Consult & Advies kan voor de onderstaande instellingen ondersteuning bieden.
Zonodig is er de mogelijkheid tot samenwerking met ervaren geaccrediteerde Deskundigen Infectiepreventie en arts-microbioloog.

  • Ziekenhuizen,
  • Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen,
  • Thuiszorg,
  • Opleidingscentra voor medewerkers in de zorg,
  • GGZ instellingen,
  • Gehandicaptenzorg,
  • Zelfstandige Behandel Centra,
  • Overige instellingen waar hygiëne en infectiepreventie vraagstukken aan de orde komen: bv. begrafenisondernemingen/mortuarium, schoonheidssalons, pedicure, tandartsenpraktijk, huisartsenpraktijk.
advies-infectiepreventie