Over mij

Herma Blaauwgeers

Mijn naam is Herma Blaauwgeers. Ik sinds 1980 werkzaam in de zorg, eerst als verpleegkundige A en
vanaf 1998 als Deskundige Infectiepreventie.
Naast een deeltijdcontract in een algemeen ziekenhuis, werk ik als Deskundige Infectiepreventie voor verschillende zorginstellingen.
Hierdoor heb ik goed zicht op de dagelijkse praktijk, zowel in de Cure als de Care en andere zorginstellingen.

Ik heb passie voor mijn vak en ik vind het van belang dat mijn klanten praktische adviezen krijgen
over hoe hygiëne en infectiepreventie gestalte kan krijgen in hun organisatie. Kortom advies op maat.
Ik deel mijn vakkennis graag met anderen en ik hoop daarmee te bewerkstelligen dat
patiënten/cliënten veilige zorg krijgen.
Tevens vind ik het van belang dat medewerkers veilig kunnen werken zodat zij zelf geen besmetting oplopen.
Mijn doelstelling is het risico op een zorginfectie of een beroepsziekte te minimaliseren door het geven van
kwalitatief goede adviezen en door kennisoverdracht.

Mijn werkervaring:

  • 1980 tot 1998 ervaring als verpleegkundige A, met specialisatie Coronair- en Intensive Care,
  • 1999 afgestudeerd als Deskundige Infectiepreventie. Intussen heb ik ruime ervaring opgebouwd als Deskundige Infectiepreventie in o.a. verschillende ziekenhuizen, instellingen voor ouderenzorg, GGZ instellingen,
    particuliere klinieken, thuiszorg en dialysecentra,
  • 2009 Deskundige Reiniging en Desinfectie Scopen (DSDR),
  • 2010 opleiding tot Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH),
  • 2012 tot 30-09-16 Biemold en Blaauwgeers Infectiepreventie, Adviesbureau voor Hygiëne en Infectiepreventie, naast een parttime baan in een perifeer ziekenhuis,
  • 01-10-2016 Blaauwgeers Infectiepreventie Consult & Advies gestart, naast een parttime baan in een perifeer ziekenhuis.
Infectiepreventie