Infectiepreventie Diensten

Welke diensten kan ik u leveren?

Afhankelijk van uw vraag kan er een dienstenpakket samengesteld worden.
Blijkt na de kennismaking dat u gebruik wilt maken van mijn inzet, dan wordt er een offerte opgesteld.
Indien u hiermee akkoord gaat wordt er een overeenkomst van opdracht opgesteld.

Beleidsontwikkeling

Ik kan u adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen, het in stand houden van - of bij het implementeren van het infectiepreventiebeleid in uw instelling, praktijk of kliniek. Dit kan door:

 • participatie in de infectiecommissie,
 • ontwikkelen nieuwe protocollen, werkinstructies en beheersplannen,
 • controleren van bestaande protocollen, werkinstructies en beheersplannen in hoeverre deze aan de vigerende regelgeving en veldnormen voldoen,
 • uitvoeren van een hygiëne audit,
 • ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak- en inzetten van een verbetertraject na een toezichtbezoek van IGJ.
beleid-infectiepreventie
audit-infectiepreventie

Audit

Wilt u laten toetsen in hoeverre u voldoet de regelgeving, veldnormen en de praktische uitvoering van hygiëne en infectiepreventie? Of wilt u één specifiek onderwerp, zoals bv. handhygiëne of de opslag van steriel medische hulpmiddelen laten toetsen?

Dan is een hygiëne audit een goede manier om inzichtelijk te krijgen waar u met uw organisatie staat op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.

Van de audit wordt een rapportage opgesteld waarin eventuele tekortkomingen, c.q. knelpunten en verbetervoorstellen worden benoemd.

Scholing en voorlichting

Het is van belang dat zorgmedewerkers al tijdens hun opleiding de juiste kennis opdoen over hygiëne en infectiepreventie. Daar wordt de basis voor de toekomst gelegd.
Ook ervaren zorgmedewerkers moeten hun kennis over hygiëne en infectiepreventie opfrissen en bijhouden.
Als medewerkers bewust zijn van hun eigen handelen, zijn ze in staat om werkwijzen te veranderen.

Onderwerpen waarin u uw medewerkers scholing kunt laten volgen zijn o.a.:

 • handhygiëne, theorie en praktijk,
 • basis hygiëne, wat houdt dit in, wanneer en hoe pas ik het toe,
 • infectieziekten en isolatie maatregelen bv. Norovirus, MRSA, Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO), Griep,
 • ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal voor medewerkers, patiënten/cliënten en bezoekers,
 • instructie in de praktijk is mogelijk, de zgn. training-on-the-job. Direct meekijken en feed-back geven aan medewerkers helpt in het ontwikkelen van bewustzijn ten aanzien van hygiëne en infectiepreventie en het verbeteren van bv. de momenten van handhygiëne.
scholing-infectiepreventie
uitbraak-infectiepreventie

Uitbraak begeleiding

Wordt u geconfronteerd met een onverwachte bevinding van MRSA of een ander Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) of er heeft al verspreiding plaatsgevonden? Is uw instelling wel eens geconfronteerd met een Norovirus uitbraak? Dan weet u wat dit teweeg brengt in de organisatie op allerlei niveaus.
Allereerst voor de betrokken patiënten/cliënten en hun naasten is het erg vervelend, maar ook voor uw bedrijfsvoering kan het grote gevolgen hebben. Denk aan extra kosten die gemaakt moeten worden om de isolatiemaatregelen uit te voeren, extra inzet van personeel, in het ergste geval moet een afdeling gesloten worden met als gevolg een opnamestop.

Het is dus van belang een uitbraak snel onder controle te krijgen. Ik kan u hierbij ondersteunen d.m.v.:

 • brononderzoek uitvoeren,
 • deelnemen aan het uitbraakteam,
 • bereikbaar zijn voor advies en vragen,
 • coördineren van infectiepreventie maatregelen,
 • ondersteunen bij de informatieverstrekking aan cliënten/ personeel en bezoekers over besmettingsrisico’s en preventie,
 • ondersteunen bij de communicatie, zowel in- als extern,
 • zonodig de expertise van arts-microbioloog leveren,
 • de diagnostiek coördineren.

Consultant en advies

Heeft u het infectiepreventie beleid en de protocollen op orde, maar toch de behoefte om een keer te overleggen, te brainstormen of een vraag voor te leggen dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.
advies-infectiepreventie
bouwen-infectiepreventie

Bouw- en verbouw trajecten

Ook bij bouwen en verbouwen speelt infectiepreventie een belangrijke rol.
Vragen die u bezig kunnen houden zijn bv.;

 • hoe moet de routing van medewerkers, middelen en materialen zijn,
 • hoe richt ik een spoelkeuken in,
 • hoe scheid ik schoon en vuile ruimten,
 • welke eisen worden er aan een isolatiekamer gesteld,
 • welke materialen mogen verwerkt worden,
 • hoe moet een behandelruimte of onderzoeksruimte eruit zien,
 • welke maatregelen moet ik nemen tijdens een verbouw traject.

Voor meer informatie

Wilt u vrijblijvend een gesprek aangaan, neem dan gerust contact met mij op.

Neem contact op